Koncernen

Lindenborg Gods A/S er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods også betydelige industri- og handelsaktiviteter. Koncernens forskellige aktiviteter drives i fire datterselskaber.

Moderselskabet Lindenborg Gods A/S forestår den overordnede koncernledelse af de samlede virksomheder og varetager herudover bl.a. koncernøkonomifunktionen m.v. Desuden varetager moderselskabet de samlede aktiviteter inden for jagtvæsen, fiskeri, udlejning af arealer og boliger samt udlejning af Lindenborg Slot. Ligeledes forestod moderselskabet også et meget stort projekt omkring udviklingen af Lindenborg Slot. Slottet danner rammerne for eksklusiv udlejning til arrangementer, hvor der ønskes en helt speciel oplevelse tilknyttet.

Rold Skov Savværk A/S omfatter to savværksenheder i henholdsvis Arden og Sabro. Det er en af landets største grupper af nåletræssavværker for opskæring af konstruktionstræ med salg til såvel den danske som andre europæiske landes byggesektor.

Rold Trælasthandel A/S er en regional tømmerhandel, som specielt er orienteret mod den professionelle håndværker. Samtidig er det en tømmerhandel med aktiviteter over hele landet i kraft af medlemskabet af markedsføringskæden XL-BYG Proffcenter.

Lindenborg Skovselskab A/S har betydelige aktiviteter ud over at forestå driften af godsets 3.837 ha skov i Rold Skov. Eksempelvis kan der nævnes en entreprenørafdeling, som løser opgaver i forbindelse med flishugning og indenfor ‘det grønne område’ i skov, by og land. Dette omfatter bl.a. opgaver for offentlige instanser, varmeværker, private skovejere og privatpersoner. Herudover drives der planteskole med fokus på produktion af nordmannsgran.

Lindenborg Avlsgaard Aps omfatter 561 ha landbrugsareal omkring selve Lindenborg Slot og drives som traditionelt landbrug. Til Avlsgården er tilknyttet jagtvæsen med egen skytte, der bl.a. står for udlejning af jagt på råvildt og fasaner.

Koncernen beskæftiger ca. 115 medarbejdere og har en omsætning på godt 200 mill. kr.