Flis

Lindenborg Skovselskab A/S har produceret flis siden 1985, hvor flisproduktionen startede i Danmark. Vi har således været med lige fra starten og har derfor stor erfaring med dette produkt.

Vi producerer flis af:

  • 1. og 2. gangs tyndinger i nåletræ og løvtræ
  • Hugstaffald fra afdrifter og tyndinger
  • Energitræ af nåle- og løvtræ
  • Læhegn

Vores primære salg af flis går til varmeværker i hele Nordjylland.

Lindenborg Entreprenørafdeling køber alle typer træ til flisproduktion – hovedsageligt fra Himmerland. Vores lagerfaciliteter gør det muligt at sikre leverancer med tørt flis og som speciale tørt og soldet stokerflis. 

– Mindstesalg af flis er 80m³.

Vi indgår aftale om pris og mængder inden arbejdet påbegyndes, og er interesseret i arbejdsopgaver hvor den producerede flismængde ligger over 200 m³ pr. ejendom.

Kontakt Skovfoged Rasmus Lenchler Bach for et uforpligtende tilbud.