Lindenborg Skovselskab A/S

HISTORIEN OM LINDENBORG SKOVSELSKAB A/S

I 1991 blev Lindenborg Skovselskab A/S etableret som et selvstændigt selskab under Lindenborg Gods A/S. Lindenborgs skove havde indtil da været drevet som en afdeling under Lindenborg Gods.

Lindenborg Skovselskab A/S driver et moderne produktionsskovbrug i skovene under Lindenborg Gods A/S. I alt drejer det sig om 3.676 hektar i Rold Skov og Oudrup Plantage på 161 hektar.

Lindenborgs skove vokser hvert år med ca. 40 – 45.000 m³ træ, hvoraf de ca. 35.000 m³ bliver fældet. Produktionen af råtræ er primært koncentreret omkring gran, der blandt andet anvendes til konstruktionstræ i huse.

Udover at stå for driften af skovene var strategien, at Lindenborg Skovselskab A/S skulle udvikle aktiviteter inden for den grønne sektor. Dette er forløbet særdeles positivt og skovselskabet udfører i dag en bred vifte af opgaver som f.eks.:

  • Skovning, køb og salg af flis
  • Skovning og handel med råtræ
  • Anlæg af skovkulturer
  • Kulturpleje i skov
  • Div. pasningsopgaver for private skovejere