Regler for færdsel i Lindenborgs skove

Lindenborgs skove er private. Du må dog gerne færdes i dem, så længe du overholder visse retningslinjer.

Retningslinjerne fremgår også af de skilte, der står placeret ved alle lovlige adgangsveje til Lindenborgs skove.

Du kan læse mere om adgangsreglerne i privat skov i Naturbeskyttelsesloven eller på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er der tale om større grupper og arrangerede skovture, skal der søges om tilladelse til ophold i skoven. Henvendelse skal ske til Lindenborg Gods i god tid. Tilladelse eller afslag vil blive fremsendt på mail. Ekspeditionstiden er ca. 14 dage.

Jævnfør Naturbeskyttelsesloven er cykling og mountainbiking kun tilladt på anlagte veje og grusstier.

Det er ikke tilladt at fiske i skovsøerne i Lindenborgs Skove, i Madum sø eller Lindenborg å.