Juletræer og pyntegrønt

Hvert år eksporterer Lindenborg Skovselskab A/S et stort antal juletræer til Europa. Træerne er primært af træarten nordmannsgran. Vores produktion af juletræer er intensiv, hvor der lægges vægt på produktion af naturgroede nordmannsgran fra skovkulturer. Alle planterne er opdyrket på vores egen planteskole og sættes i skoven efter 3 år. Her står de i op til 8 år inden de fældes. Vores mål er en produktion på 75.000 stk. juletræer hvert år.

Udover vores juletræsproduktion klippes der årligt 350 – 450 t pyntegrønt i Lindenborgs skove – primært af træarten nobilis. Nobilis er valgt, fordi den er utrolig nålefast, den kan næsten ikke tabe sine nåle samtidig med, at den er blød og meget blå. Egenskaber der gør den velegnet til dekorationsformål.

For yderligere oplysninger kan du kontakte enten Skovfoged Rasmus Lenchler Bach eller Skovfoged Daniel Knold Pedersen.

Så store mængder træer og grønt på kort tid kræver rigtig mange hænder, da alt stadig er håndarbejde, og vores dygtige skovfogeder arbejder hårdt med at styre den omfattende logistik i disse måneder.