Plantning & Kulturpleje

Lindenborg Skovselskab A/S tilbyder at anlægge dine skovkulturer som totalentreprise. Dette indebærer sædvanligvis følgende:

  • Grenknusning
  • Evt. sprøjtning med round-up
  • Pløjning med jumboplov
  • Håndplantning af kvalitetsplanter fra egen planteskole

 

Vi sikrer dermed, at din skovkultur får de optimale startbetingelser. For at sikre din skovkultur mod insekter, ukrudt og vildtbid kan vi efter aftale foretage:

  • Snudebillesprøjtning
  • Hegning
  • Renholdelse af kulturen
  • GPS-opmåling og korttegning

Kulturpleje

Vi udfører gerne udrensning, kratrydning og afskærmet sprøjtning i store kulturer.

Kontakt Skovfoged Rasmus Lenchler Bach for yderligere information.